Nederlandse Gereformeerde Kerk Bergen op Zoom – Emmauskerk

Arabischtalige dienst

Iedere eerste zondag van de maand is er een Nederlands/Arabisch talige dienst. In deze dienst gaat onze eigen predikant of een gastpredikant voor samen met Sarmad. Sarmad vertaalt de preek en het gebed zin voor zin in het Arabisch. Daarnaast worden er Nederlandse en Arabische liederen gezongen.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om samen te eten en met elkaar in gesprek te gaan.
U bent van harte welkom.

  Get Directions