Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Bergen op Zoom

Gemeentevergadering

De raad van de Gereformeerde Kerk te Bergen op Zoom nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van een online gemeentevergadering D.V. op woensdag 24 maart 2021. Aanvang: 20:00 uur.

De link voor deze uitnodiging, welke nodig is om aan deze vergadering te kunnen deelnemen, ontvangt u via een e-mail van het secretariaat.

De stukken zijn via de mail aan de gemeenteleden rondgestuurd.

  Get Directions