Nederlandse Gereformeerde Kerk Bergen op Zoom – Emmauskerk

Christelijke feestdagen

Tijdens het liturgisch, of kerkelijk, jaar hebben we verschillende feestdagen. Hieronder wat uitleg over de feestdagen waar in de Emmauskerk aandacht aan besteed wordt.

Advent en Kerst

Advent gaat over de komst (adventus) van Jezus Christus. De geboorte wordt herdacht en zijn wederkomst wordt verwacht.

Het is de periode voor Kerstmis, beginnende met de eerste zondag (tussen 27 november en 3 december). Advent bevat altijd vier zondagen, maar niet altijd dezelfde hoeveelheid dagen.

Tijdens deze vier zondagen staan we in de kerkdiensten stil bij de periode van Advent. Dit kan zijn door middel van een gedicht, het aansteken van één of meerdere kaarsen, of iets anders.

Ook wordt in deze weken het kerkgebouw versierd met een kerstboom en andere versiersels.

Kerst is het geboortefeest van Jezus Christus in Bethlehem. Dit gebeurde op 25 december, maar vaak wordt op 26 december ook nog Kerstmis gevierd. De exacte datum is in werkelijkheid niet bekend, omdat er kalenderwijzigingen hebben plaatsgevonden.

Op eerste kerstdag (25 december) vieren we om ‘s ochtends kerstfeest in een kerkdienst vol feest. De ene keer zitten we bij kaarslicht, de andere keer drinken we na afloop buiten chocolademelk bij de vuurkorf, of roosteren we marshmallows.

Goede Vrijdag & Pasen

Goede Vrijdag

Jezus kreeg tijdens Zijn leven op aarde zowel volgelingen als vijanden. Op een vrijdag, voordat het Joodse paasfeest begon, werd Jezus door de Romeinen gekruisigd. Deze terechtstelling heeft voor ons als christenen grote waarde. Jezus ging namelijk vrijwillig aan het kruis om de zonden van mensen op Zich te nemen. Aan deze gebeurtenis wordt op Goede Vrijdag gedacht. Dit doen wij tijdens een kerkdienst op vrijdagavond.

Goede Vrijdag valt de komende jaren op:
29 maart 2024
18 april 2025

Pasen

De dood van Jezus was echter niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen stond Jezus op uit de dood. Hij overwon de dood!

Pasen wordt (meestal) gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente (op z’n vroegst 22 maart).

Alles staat klaar voor het paasontbijt

Op paaszondag vieren we dit feest als gemeente in een kerkdienst. Daaraan voorafgaand hebben we vaak een gezamenlijk paasontbijt. Welkom! Kijk in de agenda voor datum en tijd.

Pasen valt de komende jaren op:
31 maart en 1 april 2024
20 maart en 21 maart 2025

Hemelvaartsdag

Veertig dagen na Zijn opstandig uit de dood ging Jezus terug naar God, Zijn Vader. Hij ging terug en zal op Gods tijd op dezelfde manier terugkeren.

Om die reden zitten er nu altijd nog 40 dagen tussen Pasen en Hemelvaart.

Deze dag (altijd een donderdag) is het na de kerkdienst (zie agenda met kerkdiensten) gemeente-dag. Zelfs een heel kampeerweekend voor degenen die dat willen.

Hemelvaartsdag valt de komende jaren op:
18 mei 2023
9 mei 2024

 

Pinksteren

Op de 10e dag na de Hemelvaart van Jezus kwam de Heilige Geest naar de aarde. De Geest vervulde de eerste christenen en stuurt en leidt de gemeente tot de dag van vandaag.

We vieren dit op zondag (eerste Pinksterdag) tijdens een kerkdienst.

Pinksteren valt de komende jaren op:
28 en 29 mei 2023
19 en 20 mei 2024