Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Bergen op Zoom

Corona

Binnenkort krijgen de kerken van de overheid meer ruimte om, onder voorwaarden, samen te komen.
Als Emmauskerk zijn wij hier ons op aan het voorbereiden.

Zodra er meer bekend is, zullen wij dit hier publiceren.