Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Bergen op Zoom

Corona

Corona (situatie 10-7-2021)

 

Erediensten
Op zondag vinden kerkdiensten plaats in de Emmauskerk.
Het bezoekersaantal is beperkt tot 60 personen.
Vooraf aanmelden is niet meer nodig. Registratie ter plekke blijft nog wel gelden, om bij een onverhoopte uitbraak te kunnen traceren wie risico hebben gelopen.

Groepen van 10 personen of meer wordt wel gevraagd zich van te voren aan te melden (via registratie@emmauskerk-boz.nl).

Bij binnenkomst ontsmet u uw handen.
In het kerkgebouw geldt op dit moment geen mondkapjesplicht.

 

Samenzang

In de ochtenddienst zingen we met elkaar alleen het ‘amen’ na de zegen.
In de middagdienst is er ruimte om met alle liederen ingetogen mee te zingen.
De verschillen tussen de ochtenddienst en de middagdienst hangt samen met het feit dat er na de ochtenddienst nog een samenkomst is van de Indonesische gemeente. Er in het kerkgebouw geen actieve lucht afzuiging is. En we de ruimte willen bieden in een kerkdienst aanwezig te kunnen zijn waar niet gezongen wordt.
Er wordt in alle diensten ruim geventileerd, voor, tijdens en na de dienst

 

Kerkelijke bijeenkomsten

Kerkelijke bijeenkomsten zoals Kleine Groepen en bijbelleesgroepen zijn toegestaan, met inachtneming van de basisregels.
Bestuurlijke en overige activiteiten zijn toegestaan met inachtneming van de landelijke basisregels.

Basisregels gelden voor iedereen, ook in kerkgebouwen:
1) Houd 1,5 meter afstand van anderen.
2) Was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog.
3) Blijf bij klachten thuis en laat u testen; heeft u koorts dan blijft het hele gezin thuis.
4) Vermijd drukke plekken.

Kerkdiensten blijven online te beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/945-
Gereformeerde-Kerk-Vrijgemaakt-Bergen-op-Zoom