Nederlandse Gereformeerde Kerk Bergen op Zoom – Emmauskerk

Geschiedenis

Geschiedenis van de Nederlandse Gereformeerde Kerk te Bergen op Zoom.

In de begin jaren 50 van de vorige eeuw, besloten een aantal mensen zich vrij te maken van de Gereformeerde kerken synodaal. Een 3 tal namen die daarin het voortouw namen, de brs, van Damme, een landbouwer uit Rilland, br. van Buuren, een onderwijzer en br. Koen, psychiatrisch verpleger op Vrederust.

Dit resulteerde in de constituering van de vrijgemaakte kerk te Bergen op zoom / Rilland Bath op 16 oktober 1952. God gebruikte in die jaren gewone mensen om de getrouwheid van Zijn woord te waarborgen.
Het was niet gemakkelijk in die begin periode. Er werd begonnen met een huisgemeente, daarna volgden cafézaaltjes met alle problemen van dien, zeker in carnavalstijd. Toen een aantal jaren in het Rode Kruisgebouwtje aan het Bolwerk.

De laatste 40 jaar hebben we als gemeente het mooie kerkgebouwtje van de Evangelisch Lutherse Gemeente gehuurd. Dit gebouw stond in een hoek van de Faurestraat. Van buiten was alleen aan de zwaan die op de gevel stond te zien dat het om een kerkgebouw ging.

Het scholengemeenschap ‘t Rijks ‘ heeft het kerkgebouw van de ELG heeft gekocht. Wij hadden toen geen kerkgebouw meer. We hebben 2 jaar onderdak gekregen in de aula van een noodgebouw van ‘t Rijks aan de Rijtuigweg.
Rond 2010 is er als eens contact geweest met de Kerkenraad en de Rooms katholieke kerk over eventuele koop de Emmaüskerk. De Emmaüskerk kwam leeg te staan door teruglopend ledental, maar was voor ons als kleine gemeente te duur om te kopen.

Nu we in een noodlokaal moesten kerken, werd het echt noodzakelijk om op zoek te gaan naar een eigen plaats, omdat de verhuur maar voor 2 jaar was.

Een wethouder van de burgerlijke gemeente, woonachtig in de buurt van het Rijks, heeft zelf contact opgenomen met de Kerkenraad. Er zijn toen gesprekken geweest tussen de KR, de RK-kerk en de wethouder. Dit heeft erin geresulteerd dat de koop van de Emmaüskerk dichterbij kwam. Vanuit de KR is er toen steun aanvraag richting classis gegaan. En na enkele maanden hard werken werd het werkelijkheid: wij konden de Emmaüskerk kopen!

De kerk was nodig aan een opknapbeurt toe. Met een flink deel van de gemeente is er maanden aan één stuk heel veel werk verzet. Het resultaat mag er wezen: een prachtig kerkgebouw waar we nu dankbaar iedere zondag diensten houden.

 

De Emmaüskerk staat aan de zelfde parkeerplaats als een grote supermarkt. Dat was 25 jaar geleden, bij de bouw, geen probleem. Door de week parkeerde het winkelend publiek en op zondag de kerkbezoekers op hetzelfde parkeerterrein. Maar met de openstelling van veel winkels op zondag is het nu heel gewoon om tijdens de morgendienst het piepende geluid van een achteruit rijdende vrachtwaren te horen!
Het ledental laat de laatste jaren een stijgende lijn zien. Er zijn nu ruim 90 leden. Tientallen jaren geleden lag het ledental zo rond de 60. We zijn als gemeente dankbaar dat er gestage groei is in ledental. De achtergrond van de gemeenteleden is erg divers; naast ‘echte’ vrijgemaakte achtergrond, komen de leden uit de christelijke gereformeerde kerk, baptisten gemeente, evangelisch gemeente, hervormde en rooms-katholieke kerk.

De samenstelling van de gemeente is bijzonder. Er zijn naar verhouding veel alleenstaanden en middelbare oudere stellen. Hele oude leden en van de jeugd tussen de 12 en 20 jaar zijn er maar enkelen. Wel zijn er weer redelijk veel baby’s.

De kinderen van de basisschool gaan verspreid naar school. Ook omdat de gemeenteleden over een groot gebied verspreid wonen. Er wonen gezinnen in/op Tholen, in Rilland, Bergen op Zoom, Hoogerheide en Ossendrecht.
De kinderen van 10-15 jaar vormen de zogenaamde mentorgroep. Deze kinderen gaan om de 2 weken samen eten bij een ‘mentor’ en krijgen dan Bijbels onderwijs. Dit is de vervanging van catechisatie en jeugdvereniging. De groep van die leeftijd is te klein om catechisatie en/of jeugdvereniging te geven.
Tijdens de middagdienst is er Kinderwerk. Dan is er in een aparte zaal bijbels onderwijs voor de kinderen van groep 1 t/m 6.
Nadat in 1987 de Philipsdam gereed was, werd Middelharnis beter bereikbaar. In de jaren 1990 t/m 1996 hebben we samen met Middelharnis Ds. J.B.de Rijke als predikant gehad. Na hem is wijlen Ds. Henk van Dijken 3 jaar predikant van beide gemeenten geweest.

In begin van deze eeuw zijn we van status verandert. Sinds die tijd zijn we missionaire gemeente geworden. Met steun vanuit de landelijke kerken is eerst Ds. Gerwin Pruijssen onze predikant geweest. En sinds 2013 is Tjeerd de Boer onze “Pastor”.