Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Bergen op Zoom

Kinderwerk

Voor kinderen van 4 tot 10 jaar.

Jonge kinderen, voor wie het volgen van een hele kerkdienst nog moeilijk is, mogen om de week tijdens de middagdienst met een begeleider mee naar een bijzaal. Daar wordt een Bijbelverhaal verteld en een knutselwerkje gedaan wat met het verhaal te maken heeft.

Tijdens de collecte komen de kinderen weer terug in de kerk.

De zondagen waarop het in 1e helft 2018 kinderwerk zal zijn:

14 januari
28 januari
11 februari
25 februari
11 maart
25 maart
8 april
22 april
6 mei
20 mei
3 juni
17 juni
1 juli