Nederlandse Gereformeerde Kerk Bergen op Zoom – Emmauskerk

Kleine groepen

In de kleine groep delen wij ons leven met elkaar als broers en zussen van Gods gezin. Dat is de basis van onze gemeente. Ieder kerklid en elke gast is ingedeeld in één van de vier kleine groepen. Dit is niet vrijblijvend maar wezenlijk voor iedereen.

De kleine groep is de plaats waar de basiszorg wordt gegeven. De leden zien naar elkaar om (pastoraat) en helpen elkaar (diaconaat).

Als er meer persoonlijke zorg nodig is, komen de ouderling en diaken in beeld. Eventueel kan specifieke zorg worden gegeven binnen of buiten de gemeente.

De meeste kleine groepen komen thuis om de drie weken bij elkaar. Ontmoeten en gebed staan hier centraal. We delen vreugde en verdriet. We danken en bidden samen.

De kleine groep is geen Bijbelstudiegroep. Natuurlijk gaat de Bijbel open en bespreken we Bijbelse thema’s. Maar de insteek blijft het persoonlijke geloofsleven.

‘Je hebt geen kleine groep, eens in de zoveel weken, je bént een kleine groep. Samen. Permanent.’

De gemeente is ingedeeld in de volgende groepen:

  • Noord
  • Halsteren-Steenbergen-Tholen
  • Zuid Oost